Tomb Raider Legend :: Návod :: Nothrem.cz

Něco v návodu chybí? Našli jste další možnost ve hře? Napište mi na email uvedený na konci.

Návod se teprve připravuje...

Doporučuji nainstalovat Patch 1.2 (ke stažení ze stránek Eidos nebo z jiných herních serverů).

Hlavní menu

Bolivie

Bronzových odměn: 10

Stříbrných odměn: 5

Zlatých odměn: 1

V úvodním videu máte možnost vidět malou Laru a její matku, o kterou půjde v tomto díle a i v dalším pokračování, Underworld.


Hlavní menu

1. Tutoriál

Ovládání hry jsem změnil tak, aby odpovídalo ovládání dalších dílů (Anniversary a Underworld). Pokud máte výchozí nastavení, doporučuji ho změnit (co a jak změnit doplním později - zatím se podívejte do návodu na Underworld). Také doporučuji přepnout Combat Mode na Advanced Hold, což je výchozí mód z TRA a TRU.

Nebezpečné šplhání již Lara zvládla, takže již může relativně v klidu pokračovat. Běžela tedy rovně [W].

Lara oběhla velký kámen před sebou zleva a sebrala první Bronzivou Odměnu. Pak se vrátila zpět, kde začínala.

Zatočila doprava a přeskočila malou díru nad potokem. Na druhé straně zatočila doleva.

Napravo u skály našla další Bronzovou Odměnu.

Na malém kameni si Lara vyzkoušela kopání [E]. Doběhla k vodě a skočila do ní. Doplavala k protějšímu břehu [W] a vylezla nahoru [automaticky].

Vyskočila na plošinu nad sebou [Mezerník] a vytáhla se nahoru [Mezerník]. Na Zipovu radu se podívala na své PDA [držet TAB]. V něm mohla zjistit informace o aktiálním kole a nalezených Odměnách [zvolit Data] a také se podívat na věci, které má s sebou [zvolit Gear].

Pak Lara přistoupila k velkému kameni a shodila ho dolu [E, pak W]. Přeskočila na druhou stranu a došla ke skále. Po liáně vyšplhala nahoru [W] a přeskočila doprava na další liánu [D + Mezerník] a pak dál na ochoz na skále. Běžela dál a na konci skočila na lano.

Otočila se doleva, kde si všimnula temné jeskyně. Rozhoupala se [střídavě W + S] a skočila dovnitř [Mezerník]. Rozsvítila baterku [F] a běžela za roh, kde sebrala Stříbrnou odměnu. Pak pokračovala jeskyní dál a spustila se dolu, čímž se dostala k vodopádu z dalšího odstavce.

Lara se rozhoupala [střídavě W + S] a skočila [Mezerník] do jeskyně za vodopádem. Rozsvítila baterku [F] a prošla jeskyní až na konec. Zde baterku opět zhasnula [F], protože ještě nesehnala baterku, která by vydržela dostatečně dlouho (takovou bude mít až v TRU). Přeskočila jámu, vyskočila na římsu nalevo a ručkovala doleva [A, pro rychlejší ručkování mačkat E] až k vodopádu. Skočila dozadu [S + Mezerník] a vyskočila do potoka.

Běžela proti proudu a když se proti ní začal valid kámen, uhnula doprava do rohu. Pak pokračovala dál až ke kameni napravo. Vyběhla po něm a skočila na kládu před sebou. Přeručkovala po ní doleva [A], rozhoupala se [W] a skočila na další klacek [Mezerník]. Z něj pak skočila dál na římsu u vodopádu.

Skočila doprava [D + Mezerník] přes vodopád, pořádně se chytila [E] a vytáhla se nahoru. Uviděla záhadného muže a tak vytáhla pistlole [Pravé Tlačítko Myši / PTM] a sejmula ho [Levé Tlačítko Myši / LTM]. Pokračovala dál za zatáčku.

Nalevo sebrala Bronzovou odměnu.

Vyněhla po kameni ke kmeni stromu a po něm zpět na vyšší konec. Vyskočila nahoru a vytáhla se na plošinu s kamenem. Oběhla ho a shodila ho dolu. Seskočila, opět vyběhla na kámen u kmene a tentokrát skočila na větev stromu, ze které pak mohla skočit dál na vodopád.

Vytáhla se nahoru a doběhla ke chrámu. Hodila kotvu [Q] na zlatý disk ve dveřích a strhla ho [E]. Pak prošla a sejmula další dva chlápky. Vyběhla na kámen uprostřed vodopádu a skočila na římsu. Rychle přeručkovala doleva dřív, než se část římsy zřítila, a pak skočila dozadu na tyč ve zdi. Skočila dál na římsu a pořádně sejí chytila.

Ručkovala doleva, přeskočila doleva na další římsu, chytila se jí a vyskočila [Mezerník] na plošinu nahoře. Otočila se a skočila na lano. Přehoupla se na římsu za vodopádem a ručkovala doprava až do místa, kde mohla vylézt.

Opatrně prošla po římse za vodopádem, vytáhla se nahoru a sebrala Bronzovou odměnu.

Otočila se a skočila na tyč ve zdi. Z ní skočila na další tyč, které se musela nejprve pořádně chytit [E] a pak mohla skočila na plošinu. Sejmula chlápka a došla k propasti. Rozběhla se, skočila a za skoku hodila kotvu na kruh nad sebou [Q]. Zhoupla se a skočila na druhou stranu [W, pak Mezerník].

Nalevo nad sebou Lara uviděla další Bronzovou odměnu. Hodila tedy na ní kotvu [Q] a sebrala ji [E].

Proběhla chodbou až k místu, kde měla pěkný výhled na chrám. Také si všimnula dalších chlápků. Před sebou uviděla nahromaděné kameny. Zaměřila se tedy na klacky pod nimi [Y] a střelila do nich [LTM]. Tím kameny uvolnila a zabila chlápky dole. Pak se sklouzla po šikmině dolu.

Zabila další dva chlápky nalevo a snažila se jim uhýbat [Mezerník + A / D nebo CTRL + A / D].

Napravo za kamenem našla Bronzovou odměnu.

Pak vyběhla po cestě doleva nahoru, zabila chlápka a sebrala jeho zbraň [automaticky při přeběhnutí]. Pak si vybrala mezi pistilemi a kulometem [R].

Lara také mohla sebrat oranžovou lékárničku [automaticky při přeběhnutí přes ni], ale pokud již měla tři, nemohla další sebrat! Lékárničku použijete klávesou [V].

Lara se spustila dolu a běžela doprava dozadu, kde sebrala Bronzovou odměnu. Pak se vrátila a vyskočila zpět nahoru.

Skočila na lano, vylezla výš [E + W] a s rozhoupáním skočila na plošinu před sebou. Sklouzla se dolu, zbavila se chlápka na mostě a schovala se za zeď z kamenů (která ale moc slouho nevydržela!). Rychle se zaměřila [Y] na sloup nalevo a ustřelila ho [LTM]. Tím se zbavila několika chlapů na nádvoří. Přeběhla most a zbavila se zbytku. Pak posbírala lékárničky (2x) a jejich zbraně.

Pak vyběhla po schodech do chrámu a počkala, až další chlápkové naběhnou do pasti. Vešla do chrámu a opatrně [ALT + W] pokračovala dál. Kopnula do kamene na zemi [E] a spustila tím past (a sama byla v bezpečné vzdálenosti). Rozběhla se a těsně před pastí skočila. za letu hodila kotvu na kruh nad sebou a zhoupla se na druhou stranu.

Nalevo našla Lara úzkou chodbu (použila baterku) a uvnitř sebrala Bronzovou odměnu.

Lara doběhla k závaží a chytila se [automaticky] řetězu napravo (tedy ten bez závaží). Vylezla nahoru a skočila na řetěz nalevo [A + Mezerník]. Tím stroj aktivovala a tak musela rychle šplhat nahoru a skočit zpět na první řetěz. Z něj pak mohla skočit do chodby.

Prošla skrz, skočila na další řetěz a slezla dolu. Seskočila [CTRL] a pokračovala chodbou k vodě. Potopila se a proplavala doprava.

Zde se Lara vynořila, vylezla na břeh a sebrala Bronzovou odměnu.

Plavala doleva za roh, vynořila se a vylezla na břeh. Běžela chodbou a narazila na jaguára, kterého se snadno zbavila.

Hlavní menu

1. Závěr


Hlavní menu

1. Poslední slovo

Tohle ještě není konec. Návod ještě není dokončen.


Hlavní menu

2. Užitečné odkazy


Hlavní menu

1. Oficiální stránky hry

TombRaider.com

Na oficiálních stránkách najdete ke stažení videa a screenshoty z dílů Legend, Anniversary a Underworld.


Hlavní menu

2. Abeceda Her

AbecedaHer.cz - TR Legend

Server Abeceda Her má ekluzivní právo na zveřejnění návodu pro Českou Republiku.


Hlavní menu

3. ABCgames

ABCgames.sk - TR Underworld

Server ABC Games má ekluzivní právo na zveřejnění návodu pro Slovenskou Republiku.


Hlavní menu

3. Obaly a obrázky

Lara Croft z Legend v podání herečky (1.7MB)
Logo hry v rozlišení 1500x1500 (512kB)

Hlavní menu

4. Credits

Made by Nothrem Sinsky © 2008 - Všechna práva vyhrazena.


Hlavní menu

1. Autor návodu

Nothrem Sinsky

trl@nothrem.cz


Hlavní menu

2. Dále se podílely


Hlavní menu

3. Engine a jiné

JEWE2

Engine for walkthroughs developed by Nothrem Sinsky

Zdroj obrázků a dalších informací:

Screeshoty ze hry

Wikipedia


Hlavní menu

5. Historie návodu

7.12.2008Příprava návodu
JEWE supported browsers: Internet Explorer 7Firefox 2 & Firefox 3Opera 9.5+Safari 3Google Chrome